מצודות על ישעיהו יד כא


מצודת דוד

"ומלאו" - ואז כשיוכרת זרעו ימלאו פני תבל ערים ולפי שאמר למעלה ועריו הרס לכן אמר שמעתה ימלאו ערים

"בל יקומו" - לרשת הארץ

"הכינו" - האומות יאמרו זל"ז הכינו מטבח לבני נ"נ

מצודת ציון

"מטבח" - מקום טבחה