קטע:מצודות על ישעיהו יד טו

מצודת דוד

"אך" - כלפי שאמר אעלה על במתי עב אמר לא כן יהיה אך תורד לשאול ולתחתית הבור

מצודת ציון

"ירכתי" - ענינו סוף ותחתית וכן וירכתו על צדון (בראשית מט)