קטע:מצודות על ישעיהו יג ז

מצודת דוד

"כל ידים" - כל ידי אנשי בבל יהיו רפוים מרוב אימה וכל לבב אנשיהם ימס

מצודת ציון

"תרפינה" - מלשון רפיון