קטע:מצודות על ישעיהו יג ה

מצודת דוד

"לחבל" - להשחית כל ארץ בבל

"מקצה השמים" - אמר דרך הפלגה

"ה' וכלי זעמו" - כאלו יבוא ה' להיות אוסר המלחמה וכלי זעמו עמו והם חיל פרס ומדי

מצודת ציון

"לחבל" - להשחית כמו וחובל עול (לעיל י)