קטע:מצודות על ישעיהו יג ג

מצודת דוד

"למקודשי" - הם פרס ומדי שזמנתים לכך

"לאפי" - לעשות בבבל חרון אפי

"עליזי גאותי" - להיות שמחים בגאותי שהתגאה על בבל על ידם

"צויתי" - הערתי לבם

מצודת ציון

"למקדשי" - ענין הזמנה כמו התקדשו למחר (במדבר יא)

"עליזי" - ענין שמחה כמו יעלוז שדי (תהלים צז)