קטע:מצודות על ישעיהו יב ו

מצודת דוד

"צהלי" - הרימי קולך ברנן כי קדוש ישראל גדול בקרבך ר"ל ע"י הנפלאות שעשה בקרבך נתגדל שמו והוא מקרא מסורס

מצודת ציון

"צהלי" - ענין הרמת קול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י)