קטע:מצודות על ישעיהו יב ג

מצודת דוד

"ושאבתם מים בששון" - ר"ל כמו השואב מים מן המעין הנובע הנה שואב הוא בששון כי לא ידאג פן יכלה המים כן תשאבו בששון את הישועה ממעיני הישועה כי לא תופסק התשועה כי יד ה' לא תקצר

מצודת ציון

"ושאבתם" - לקיחת המים נקראת שאיבה