קטע:מצודות על ישעיהו יב א

מצודת דוד

"כי אנפת בי" - והגליתני וכפר גלותי עלי ועתה נרצה עווני וישוב מעלי אפך ותנחמני בהבאת הטובה

מצודת ציון

"אנפת" - כעסת כמו פן יאנף (תהלים ב)