קטע:מצודות על ישעיהו יא ב

מצודת דוד

"רוח חכמה וגו'" - כל אלה ינוחו עליו ובו ימצאו

"רוח ה'" - רוח נבואה