פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ט יד

מצודת דוד

"הוא הזנב" - הוא השפל שבעם

"מורה" - המלמד לעשות שקר

"ונשוא פנים" - מי שהכל נושאים לו פנים לפי רוב החשיבות

מצודת ציון

"מורה" - מלמד כמו את מי יורה דעה (לקמן כח)