קטע:מצודות על ישעיהו ט יב

מצודת דוד

"לא שב" - לא עשה תשובה המגעת עד ה' שהכה בם כי חושבים הכל למקרה ואינם דורשים את ה'