פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ט ו

מצודת דוד

"קנאת ה'" - כ"ז הצדקה יעשה על כי יתקנא על מה שחרף סנחריב כלפי מעלה

"מעתה ועד עולם" - כל ימי חזקיה

"במשפט ובצדקה" - ר"ל אם במשפט לבד לא יהיו כדאים לזה כי אין הזכות רב כ"כ מ"מ יעשה עוד צדקה

"ולסעדה" - לבל תהיה נופלת

"להכין אותה" - להשאר עומדת על כנה ובסיסה וחוזר על הכסא ועל העדה

"ועל ממלכתו" - גם על אנשי ממלכתו יהיה מרבית הממשלה והשלום

"על כסא דוד" - מרבית הממשלה והשלום יהיה על כסא דוד ר"ל על המלך היושב על הכסא

"למרבה המשרה" - ר"ל השם שר שלום יורה על מרבית הממשלה ועל מרבית השלום עד אין סוף

מצודת ציון

"ולסעדה" - ענין השענה