קטע:מצודות על ישעיהו טז יג

מצודת דוד

"מאז" - מימים הרבה נגזרה עליו