מצודות על ישעיהו טו ד


מצודת דוד

"נפשו ירעה לו" - נפשו של מואב ירעה תרועת שבר על עצמו

"על כן" - בעבור זעקת העם גם חלוצי הצבא שבמואב יריעו גם המה תרועת הבכי והיללה ולא שתו לבם להלחם עוד

"קולם" - קול זעקתם

"ותזעק חשבון" - עדת חשבון

מצודת ציון

"חשבון ואלעלה יהץ" - שמות מקומות

"חלוצי" - מזוין בכלי קרב

"יריעו ירעה" - מלשון תרועה