מצודות על ישעיהו טו ג


מצודת דוד

"כלה ייליל" - בכל מקום מהמקומות האלה ישמע קול יללה ונהימה בבכי

"בחוצותיו" - בפרסום חגרו שקים לאבל וצער

מצודת ציון

"יורד" - ענין נהימה וגניחה כמו אריד בשיחי (תהלים נה)