קטע:מצודות על ישעיהו ח ד

מצודת דוד

"לפני מלך אשור" - כי הוא ישללם כמ"ש ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפשה וגו' (מלכים ב' יב) ונאמר עליו עלה שלמנאסר מלך אשור וישב לו מנחה (שם יז) וזהו השלל ושניהם היו בימי אחז

"ישא" - הנושא ישא והוא מקרא קצר

"בטרם ידע" - עדיין לא יהיה בו דעת לקרוא אבי ואמי

מצודת ציון

"חיל" - הון ועושר