קטע:מצודות על ישעיהו ח ג

מצודת דוד

"מהר שלל וגו'" - להיות לאות על דברי הגליון

"ואקרב" - אח"ז קרב אל אשתו ותהר וגו'

מצודת ציון

"ואקרב" - ענין תשמיש

"הנביאה" - כן תקרא אשת הנביא