קטע:מצודות על ישעיהו ז כג

מצודת דוד

"באלף כסף" - הנמכר באלף כסף

"לשמיר ולשית" - לא יעבדו הגפנים והקוצים יצמחו שם כי לא יחושו על היין כי דורו של חזקיה הרבו לעסוק בתורה וחדלו מן היין

מצודת ציון

"לשמיר ולשית" - שמות מיני קוצים