קטע:מצודות על ישעיהו ז יג

מצודת דוד

"המעט מכם" - וכי מעט לכם מה שאתם מייגעים אנשים בגאוה ורמות רוח כי גם תרצו ליגע לפני המקום ב"ה בדברי עזות כאלה

מצודת ציון

"הלאות" - ענין יגיעה כמו ומה הלאתיך (מיכה ו)