מצודות על ישעיהו ז יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לא אשאל וגו'" - לא אשאל אות ולא ארומם את המקום בעשיית האות כי לא רצה שיתקדש שם שמים על ידו

מצודת ציון

"אנסה" - מלשון נס וענינו התנשאות ורוממות כנס והוא כלונס ארוך