קטע:מצודות על ישעיהו ז י

מצודת דוד

"דבר" - ע"י ישעיהוו