פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ז טז

מצודת דוד

"אשר אתה קץ" - האדמה אשר אתה קץ בה עכשיו מפני שני המלכים החושבים להיות מלכים ולמשול בה

"כי בטרם וגו'" - אשר עד לא יבוא זה האות תעזב אדמתכם מהם כי ילכו להם ולבל ישובו שוב אמר לו אות

מצודת ציון

"קץ" - ענין מאוס