קטע:מצודות על ישעיהו ז ט

מצודת דוד

"אם לא תאמינו" - אם אינכם מאמינים לדברי אלה זהו לפי שאין אתם קיימים ומחוזקים באמונת האל

"וראש שמרון בן רמליהו" - הוא ראש ומלך על שומרון ולא על ירושלים

"וראש" - ואף עתה עיר המלוכה של אפרים היא שמרון ואין לה כלום על ירושלים

מצודת ציון

"תאמנו" - ענין קיום כמו אמונת עתיך (לקמן לג)