קטע:מצודות על ישעיהו ו ט

מצודת דוד

"וראו ראו" - הלא אתם רואים נפלאותי ואינכם שמים על לב לדעת ולהכיר בהם

"שמעו שמוע" - הלא אתם שומעים דברי מפי הנביאים ואינכם נותנים לב להבין