קטע:מצודות על ישעיהו ו ח

מצודת דוד

"הנני" - הנה אני מוכן ללכת ושלחני

"לנו" - בשליחותנו וכאלו מדבר עם השרפים ונמלך בהם

"אשלח" - לדבר דברי לישראל