קטע:מצודות על ישעיהו ו ד

מצודת דוד

"ימלא עשן" - היה נמלא עשן

"והבית" - ההיכל

"וינועו" - מזוזות הפתח היו נעים מחוזק קול הקריאה וסרים ממקומם הרבה אמות ולא פירש כמה

מצודת ציון

"וינועו" - מלשון תנועה והסרה ממקומם

"הספים" - הם המזוזות כמ"ש והסף קנה אחד (יחזקאל מ)