פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ה כד

מצודת דוד

"ופרחם" - גדולתם יסתלק כאבק דק המסתלק ברוח קמעא

"כאכול קש לשון אש" - כמו לשון אש שורף את הקש וכמו להבה מרפה את החשש ומחלישו עד כי ישוב לאפר כן יחלש שרשם להיות כדבר הנימק

"לכן" - בעבור הטיית המשפט

מצודת ציון

"קש" - תבן

"לשון אש" - להב אש ע"ש שנמשך כלשון

"חשש" - היא תבן הדק וכן תהרו חשש (לקמן לג)

"ירפה" - מלשון רפיון

"כמק" - מלשון המקה והמסה

"ופרחם" - המשיל הגדולה לפרחי האילן

"יעלה" - יסתלק כמו כעלות גדיש (איוב ה)

"נאצו" - ענין בזיון