קטע:מצודות על ישעיהו ה כג

מצודת דוד

"יסירו ממנו" - מכ"א מן הצדיקים מסירים צדקתו לומר עליו שאינו צדיק בדינו

"מצדיקי" - מצדיקים בדין את הרשע בשכר שוחד

מצודת ציון

"עקב" - בשכר כמו והיה עקב תשמעון (דברים ז)