פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ה כב

מצודת דוד

"ואנשי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לשתות יין" - מראים גבורות לשתות יין הרבה

מצודת ציון

"למסוך" - מזוגת היין קרוי מסך