קטע:מצודות על ישעיהו ה כא

מצודת דוד

"ונגד פניהם" - לפי הסתכלות פניהם וכפל הדבר במ"ש

"בעיניהם" - מחזיקים א"ע לחכמים