קטע:מצודות על ישעיהו ה יא

מצודת דוד

"משכימי בבקר" - משכימים בבוקר ורודפים לבקש יין המשכר ומאחרים לשבת בערב לשתות הרבה עד אשר היין דולק ובוער בהם

מצודת ציון

"בנשף" - בחשכת הלילה כמו נשף חשקי (לקמן כא)