פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ה טז

מצודת דוד

"נקדש בצדקה" - יתקדש שמו במה שיעשה צדקה להכשרים שבדור

"ויגבה וגו' במשפט" - כשיעשה משפט יתרומם ויתעלה שמו