פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ג כו

מצודת דוד

"ונקתה" - תהיה נקיה וריקנית מכל טובה ותשב לארץ בשפל המצב

"פתחיה" - בכל פתחי הבתים יהיה אנינות ואבלות

מצודת ציון

"ואנו" - מלשון אנינות

"ואבלו" - מלשון אבלות

"ונקתה" - מלשון נקי