קטע:מצודות על ישעיהו ג כג


מצודת ציון

"הגליונים" - הם המראות על שם שפני האדם נגלה אליו כשרואה בו או כן יקרא האבנט (ובעדיות פ"ג) גלגולין (וע"ש בתוי"ט)

"והסדינים" - סדיני פשתן עשויין להתעטף

"והצניפות" - מצנפות הראש

"והרדידים" - תכשיט מה מרודד ודק כמו נשאו את רדידי (שיר השירים ה)