פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ג כב


מצודת ציון

"המחלצות" - מין מלבוש נאה וכן והלבש אותך מחלצות (זכריה ג)

"והמעטפות" - כסות שמתעטפות בו

"והמטפחות" - כעין צעיף וכן הבי המטפחת (רות ג)

"והחריטים" - מין כיסים נאים וכן ויצר וגו' בשני חריטים (מלכים ב' ה)