קטע:מצודות על ישעיהו ג ב

מצודת דוד

"גבור וגו'" - מוסב על מלת מסיר שאמר בהמקרא שלפניו

מצודת ציון

"וקוסם" - הוא החוזה בכוכבים ויודע מהעתידות