פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ב כ

מצודת דוד

"לחפור פרות" - מוסב על מלת ישליך לומר האלילים ישליך אל החפירות העמוקות ואל חורי העטלפים

"אשר עשו לו" - אשר עשו כולם כ"א לעצמו להשתחות אליה

מצודת ציון

"לחפר פרות" - פתרונו כמו מלה אחת והוא מלשון חפירה ונכפלה העי"ן והלמ"ד הפעל לומר בחפירות עמוקות כמו אדמדם שפירוש אדום ביותר וכן ירקרק והדומות

"ולעטלפים" - שם עוף עטלף והוא הפורח בלילה