קטע:מצודות על ישעיהו ב יט

מצודת דוד

"הארץ" - יושבי הארץ

"ובאו" - עובדי כוכבים יבואו להטמן במערות וגו'

מצודת ציון

"ובמחלות" - הוא כעין מערה

"לערץ" - לשבר כמו לא תערוץ מפניהם (דברים ז)