קטע:מצודות על ישעיהו ב טז

מצודת דוד

"שכיות החמדה" - השרים היושבים בהיכלי עונג הרצופים ברצפת אבנים חמודים

"אניות תרשיש" - ההולכים באניות על ים תרשיש

מצודת ציון

"שכיות" - מלשון סכך ומכסה והיא הרצפה וכן ואבן משכית (ויקרא כו)