קטע:מצודות על ישעיהו ב ט

מצודת דוד

"וישח" - בעבור זה יהיה כ"א כפוף ושפל

"וישפל" - כפל הדבר במ"ש

"ואל תשא" - הן ידעתי שלא תשא להם העון

מצודת ציון

"וישח" - ענין השפלה וכפיפה כמו שחו רעים לפני טובים (משלי יד)

"תשא" - ענין מחילת העון