פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו א כח

מצודת דוד

"יכלו" - בלי שארית

"ושבר" - הפושעים והחוטאים שבהם ישברו יחדו זה כזה איש לא נעדר