קטע:מצודות על ישעיהו א כב

מצודת דוד

"כספך" - הכסף שאתה נותן לזולת הוא סיגים ואתה מרמה ומאנה אותו

מצודת ציון

"לסיגים" - הוא פסולת הכסף כמו סיגים כסף היו (יחזקאל כב)

"סבאך" - כן נקראים משקים המשכרים כמו ונסבאה שכר (לקמן כו)

"מהול" - מזוג ומעורב ודומה לו לשחוק אמרתי מהולל (קהלת ב)