קטע:מצודות על ישעיהו א טז

מצודת דוד

"הרע" - מלהרע

"הסירו וגו'" - לפי שרוע מעללי גבר עומדים מול ה' לקטרג עליו לזה אמר עשו תשובה ובזה תסירם מנגד עיני

"רחצו הזכו" - הסירו כתמות העון בתשובה

מצודת ציון

"הזכו" - מלשון זכות ובהירות

"חדלו" - מנעו