קטע:מצודות על ירמיהו נ מב

מצודת דוד

"כים יהמה" - כמו הים כשיהמה בעת יסוער הרוח

"ערוך כאיש" - ערוך בכלי זיין כאיש גבור שיורד במלחמה

"עליך" - ר"ל ועליך יבואו

מצודת ציון

"וכידון" - הוא כעין רומח

"יחזיקו" - יאחזו

"ערוך" - מסודר