קטע:מצודות על ירמיהו נ מא

מצודת דוד

"מירכתי ארץ" - מסוף הארץ ר"ל ממרחק

"רבים" - רצה לומר גדולים כמו ורבי המלך (לעיל מא)

"מצפון" - מדי ופרס המה מצפון בבל במקצוע צפונית מזרחית

מצודת ציון

"יעורו" - מלשון התעוררות