קטע:מצודות על ירמיהו נ מ

מצודת דוד

"ולא יגור" - אף דרך עראי

"כמהפכת" - תהיה כמו ההפכה אשר הפך אלהים את סדום ואת עמורה ואת שכניה

מצודת ציון

"יגור" - ידור