קטע:מצודות על ירמיהו נ לה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חרב על כשדים" - חרב תבוא על הכשדים