קטע:מצודות על ירמיהו נ ל

מצודת דוד

"לכן" - הואיל וזדה אל ה' לכן יפלו וגו'

מצודת ציון

"ידמו" - ענין כריתה