פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי לה' חטאה" - ולכן תצלחו בה וכל החצים שתשליכו שמה יהרגו אנשיה

"אל תחמלו" - לא תחוסו על החץ לאמר אולי לא יכה אדם וילך לבטלה

"ידו אליה" - השליכו חצים אליה

"ערכו על בבל" - מכל סביבה ערכו מלחמה על בבל

מצודת ציון

"דורכי" - הדרך לדרוך ברגל על הקשת למותחה היטב לירות למרחוק

"ידו" - ענין השלכה כמו לידות את קרנות הגוים (זכריה ב')