קטע:מצודות על ירמיהו נ טו

מצודת דוד

"נפלו אשיותיה" - נפלו יסודות חומות העיר

"כי נקמת" - על כי היא נקמת ה' לכן הנקמו בה וכאשר עשתה לישראל כן עשו לה

"נתנה ידה" - כדרך אדם הנופל המושיט יד למי שאצלו לעזור לו ולהקימו וכן מצרים נתנו יד (איכה ה)

"הריעו" - להבהיל את העם הריעו עליה מסביב

מצודת ציון

"הריעו" - מלשון תרועה והשמעת קול

"אשיותיה" - ענין יסודות כמו לאשישי קיר חרשת (ישעיהו ט"ז)